Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy na konferencję MIKROFIRMA 2018

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym dla organizacji konferencji naukowo-dydaktycznej Forum Wspierania Przedsiębiorczości – MIKROFIRMA 2018

Partner KonferencjiPatronat Honorowy

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej


prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


Pliki do pobrania