Publikacja i oferowane czasopisma

Termin nadsyłania artykułów – do 30.04.2018

Artykuły - pod warunkiem uzyskania dwóch pozytywnych recenzji - zostaną skierowane do publikacji w jednym z poniższych czasopism (w nawiasie liczba punktów zgodnie z listą MNiSW z 2016 roku):

* Klasyfikacja artykułu do wybranego periodyku naukowego przebiega w oparciu o rekomendację Rady Naukowej.

** W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty konferencyjnej.

*** Ogólne wymogi edytorskie znajdują się w załączonym pliku. Po zakwalifikowaniu artykułu do publikacji w określonym periodyku, autorzy zostaną poproszeni o redakcyjne dostosowanie artykułu do wymogów konkretnego tytułu.

Partner KonferencjiPatronat Honorowy

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej


prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


Pliki do pobrania