Publikacja i oferowane czasopisma

Artykuły w języku angielskim zostaną opublikowane w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia (20 pkt) oraz w języku polskim lub angielskim w Zeszytach Naukowych SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (20 pkt) oraz w recenzowanej monografii naukowej (20 pkt). Przyporządkowania artykułów do publikacji dokonuje Rada Naukowa Forum.

Patronat Honorowy

prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

Pliki do pobrania