Organizator

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin

Katedra Finansów
Wydział Nauk Ekonomicznych
Plitechnika Koszalińska
ul. Kwiatkowskiego 6e
75-343 Koszalin

Katedra Finansów
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, bl. VII, pok. 108
02-787 Warszawa

Komitet Organizacyjny

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
dr Magdalena Brojakowska-Trząska
dr Dominika Kordela
dr Dariusz Pauch
dr Maciej Pawłowski

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska
dr Agnieszka Strzelecka
mgr Agnieszka Moskal

SZKOŁA GŁOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
dr Katarzyna Boratyńska
mgr Teresa Domańska

Partner KonferencjiPatronat Honorowy

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej


prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


Pliki do pobrania