Organizator

Katedra Finansów
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, bl. VII, pok. 108
02-787 Warszawa

Zakład Finansów Przedsiębiorstwa
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin

Katedra Finansów
Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechnika Koszalińska
ul. Kwiatkowskiego 6e
75-343 Koszalin

 

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW – Przewodniczący
tel. +48 22 59 342 24, +48 606 220 281
e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.pl

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK – Wiceprzewodnicząca
tel. + 48 94 343 91 30
e-mail: danuta.zawadzka@tu.koszalin.pl

Dr Joanna Bereżnicka – Sekretarz Naukowy
tel. +48 22 59 342 14
e-mail: joanna_bereznicka@sggw.pl

Dr Marzena Ganc
tel. +48 22 59 342 42
e-mail: marzena_ganc@sggw.pl

Dr Serhiy Zabolotnyy
e-mail: serhiy_zabolotnyy@sggw.pl

Dr Agnieszka Strzelecka
e-mail: agnieszka.strzelecka@tu.koszalin.pl

Dr Maciej Pawłowski
e-mail: maciej.pawlowski@wzieu.pl

Mgr Pawel Szmaglinski
e-mail: pawel_szmaglinski@sggw.pl

Mgr Tomasz Jaroszewski
e-mail: tomasz_jaroszewski@sggw.pl

Patronat Honorowy

prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

Pliki do pobrania