Rada Naukowa

prof. dr hab. Aurelia Bielawska

prof. dr hab. Grażyna Borys

prof. dr hab. Leszek Dziawgo

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska

prof. dr hab. Teresa Lubińska

prof. dr hab. Teresa Łuczka

prof. dr hab. Andrzej Szopa

dr hab. Anna Bera, prof. US

dr hab. Justyna Franc Dąbrowska, prof. SGGW

dr hab. Marek Matejun, prof. PŁ

dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

dr hab. Artur Paździor, prof. PL

dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG

dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW

dr hab. Robert Wolański

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Partner KonferencjiPatronat Honorowy

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej


prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


Pliki do pobrania