Rada Naukowa

Prof. dr hab. Aurelia Bielawska – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska

Prof. dr hab. Anatoliy Chupis

Prof. dr hab. Tadeusz Dudycz

Prof. dr hab. Beata Filipiak

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Prof. dr hab. Alfred Janc

Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk

Prof. dr hab. Adam Kopiński

Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk

Prof. dr hab. Teresa Lubińska

Prof. dr hab. Piotr Niedzielski

Prof. dr hab. Marian Podstawka

Prof. dr hab. Maria Sierpińska

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski

Prof. dr hab. Dariusz Wędzki

Prof. dr hab. Dorota Witkowska

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Prof. dr hab. Marian Żukowski

Dr hab. Agata Adamska, prof. SGH

Dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH

Dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM

Dr hab. Nadiia Davidenko, prof. NULES

Dr hab. Tetiana Kaminska, prof. KCIBL

Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW

Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW

Doc. dr Harun Uçak

Dr hab. Ryszard Kata, prof. URz

Dr hab. Jerzy Kitowski, prof. URz

Dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB

Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW

Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

Dr hab. Olena Oliynyk, prof. NUBIP

Dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US

Dr hab. Adam Samborski, prof. UEK

Dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK

Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Patronat Honorowy

prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

Pliki do pobrania