Zakres tematyczny
 1. Instrumenty wspierania sektora MŚP
 2. Rynek finansowy w polityce finansowej i inwestycyjnej sektora MŚP
 3. Makroekonomiczne determinanty rozwoju sektora MŚP
 4. Instytucje otoczenia sektora MŚP
 5. Strategie tworzenia i rozwoju MŚP
 6. Systemy informacji i oceny w sektorze MŚP
 7. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora MŚP
 8. Współpraca transgraniczna w sektorze MŚP
 9. Zarządzanie innowacjami przedsiębiorstwach sektora MŚP
 10. Rzemieślnik i właściciel gospodarstwa rolniczego jako mikroprzedsiębiorcy
 11. Ekonomika przedsiębiorstw rolniczych
 12. Finanse sektora MŚP w dydaktyce uczelni wyższych
Partner KonferencjiPatronat Honorowy

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej


prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


Pliki do pobrania