Zakres tematyczny
  1. Znaczenie banków w finansowaniu mikro, małego i średniego biznesu – modele finansowania
  2. Efektywność wykorzystania czynników wytwórczych mikro i MŚP
  3. Rynek kapitałowy i fundusze UE w finansowaniu mikro i MŚP
  4. Cyfryzacja i digitalizacja mikro i MŚP
  5. Procesy innowacyjne w mikro i MŚP
  6. Zatory płatnicze w działalności gospodarczej
  7. Rolnik – przedsiębiorca, pracodawca, podatnik

 

Założenia konferencji

Konferencja stanowi połączenie dwóch wydarzeń, tj. XII Międzynarodowego Forum Finansowo – Bankowego oraz Konferencji MIKROFIRMA 2019 o charakterze naukowym i biznesowym. Tematyka obrad obejmuje doświadczenia z nauki i biznesu w aspekcie finansowania działalności, innowacji oraz wykorzystania zasobów wytwórczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie. Konferencja ukierunkowana jest na doświadczenia ośrodków naukowych z obszaru badań regionalnych i globalnych, dotyczących znaczenia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym krajów.

Serdecznie zapraszamy,

dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW

Patronat Honorowy

prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

Pliki do pobrania