Program

RAMOWY HARMONOGRAM OBRAD - 15 MAJA 2018r.

09.00-10.00 akredytacja uczestników

10.00-10.15 inauguracja obrad konferencyjnych

10.15-12.00 sesja plenarna

12.00-12.30 przerwa kawowa / sesja posterowa

12.30-14.15 sesje panelowe

15.00-17.15 sesje panelowe

 

Partner Konferencji


Patronat Honorowy

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej


prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


Pliki do pobrania