Terminy i opłaty

Nadsyłanie kart zgłoszeniowych do 30.09.2019 r. na adres:
Mgr Aleksandra Chojnowska
SGGW w Warszawie Katedra Finansów
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Fax +48 22 59 342 50
e-mail: mffb_wne@sggw.pl

Przesyłanie tekstów artykułów do 30.09.2019 r. na e-mail:
joanna_bereznicka@sggw.pl

Wniesienie opłaty i przesłanie skanu potwierdzenia przelewu do 30.09.2019 r. na e-mail:
mffb_wne@sggw.pl

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1150 zł. W przypadku publikacji w czasopiśmie lub Zeszytach Naukowych SGGW w Warszawie, dodatkowa opłata wynosi 200 zł.

Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach, publikację artykułu oraz wyżywienie. Opłata nie obejmuje zakwaterowania (e-mail: rezerwacja@warszawianka.pl, hasło przy rezerwacji pokoju - XII MFFB).

Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji artykułu wynosi 500 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 30.09.2019 r. na konto:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa
Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230 z dopiskiem:
Kod pracy: 507-20-081200-R00214-99 (Imię i nazwisko).

Patronat Honorowy

prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

Pliki do pobrania