Terminy i opłaty

➜ 25 kwietnia 2018r. - termin nadsyłania zgłoszeń oraz wnoszenia opłat konferencyjnych

➜ 30 kwietnia 2018r. - termin zgłoszenia artykułów i nadsyłania prezentacji (wystąpień).
Materiały należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mimp@wzieu.pl

 

Opłaty konferencyjne:

Koszt uczestnictwa w konferencji wraz z publikacją wynosi 480 zł. Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, publikację artykułu oraz wyżywienie (opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów zakwaterowania).

Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji artykułu wynosi 200 zł. Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach konferencyjnych oraz wyżywienie (opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów zakwaterowania)

 

Opłaty prosimy wnosić na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:

Bank: ING Bank Śląski S.A.

Numer konto: 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO uczestnika oraz numer subkonta „0179”

Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku negatywnych recenzji opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

Partner KonferencjiPatronat Honorowy

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej


prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


Pliki do pobrania