Archiwalne materiały konferencyjne
I Konferencja (rok 2005) (Zeszyt Naukowy z 2005 roku)
II Konferencja (rok 2006) (Zeszyt Naukowy z 2006 roku)
III Konferencja (rok 2007) (Zeszyt Naukowy z 2007 roku)
IV Konferencja (rok 2008) (Zeszyt Naukowy z 2008 roku)
V Konferencja (rok 2009) (Zeszyt Naukowy z 2009 roku)
Partner KonferencjiPatronat Honorowy

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej


prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


Pliki do pobrania