Archiwalne materiały konferencyjne
I Konferencja (rok 2005) (Zeszyt Naukowy z 2005 roku)
II Konferencja (rok 2006) (Zeszyt Naukowy z 2006 roku)
III Konferencja (rok 2007) (Zeszyt Naukowy z 2007 roku)
IV Konferencja (rok 2008) (Zeszyt Naukowy z 2008 roku)
V Konferencja (rok 2009) (Zeszyt Naukowy z 2009 roku)
Patronat Honorowy

prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

Pliki do pobrania