Kontakt

Mgr Aleksandra Chojnowska

Tel. +48 22 59 342 50

e-mail: mffb_wne@sggw.pl

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Patronat Honorowy

prof. dr hab. Wiesław Bielawski
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

Pliki do pobrania